Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Utilització de mecanismes de reserva en funció de la mobilitat per a la millora del Grau de Servei en un Sistema Mòbil

Author
Oliver I, M.; Paradells, J.
Type of activity
Report
Date
1997-07
Code
728
Group of research
WNG - Wireless Networks Group

Participants