Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

INFORME SOBRE L'ESTAT DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ, REFERENCIA PARCEL·LES 7.1-7.2, PLA PARCIAL, SECTOR EST. PALLEJÀ (BCN), CORRESPONENT ALS TREBALLS REALITZATS DURANT EL MES DE GENER

Author
Busquets, A.
Type of activity
Report
Date
2001-01
Group of research
GREIP - Building Construction and Heritage Research Group

Participants