Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

INFORME SOBRE L'ESTAT DE L'OBRA DE CONSTRUCCIÓ, REFERENCIA C/ PUIGJANER 110, C/ FRANCESC MACIÀ 194-6, OLESA MONTSERRAT, CORRESPONENT ALS TREBALLS REALITZATS DURANT EL MES DE FEBRER

Author
Busquets, A.
Type of activity
Report
Date
2001-02
Group of research
GREIP - Building Construction and Heritage Research Group

Participants