Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Informe-dictamen sobre les humitats que han sorgit a diversos habitatges dels edificis de la comunitat de propietaris "Reus-Mediterrani" situats a l'Avinguda de la Diputació, 78 a Cambrils (Tarragona)

Author
Paricio, A.
Type of activity
Report
Date
2006-03
Group of research
GAT - Architecture and Technology Group

Participants