Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

REQUERIMENTS DE DISSENY I REALITZACIÓ D'UNA APLICACIÓ SIG PER A LA GESTIÓ I LA TRANSFORMACIÓ DELS PATIS INTERIORS D'ILLA PER A PROEDIXAMPLE.

Author
Garcia-Almirall, Pilar; Butille, M.
Type of activity
Report
Date
2002-10
Code
704
Group of research
CPSV - Centre of Land Policy and Valuations

Participants