Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Contributions to interoperability, scalability and formalization of personal health systems

Type of activity
Theses
Other related units
Department of Network Engineering
Defense's date
2016-05-13
Abstract
L'envelliment de la població mundial combinat amb uns estils de vida no saludables contribueixen a una major prevalença d'enfermetats cròniques. Aquest escenari presenta el repte de proporcionar uns bons serveis sanitaris a les persones afectades per aquestes enfermetats, sense incrementar-ne els costos. Una solució prometedora a aquest repte és mitjançant l'aplicació del que en anglès s'anomena pervasive healthcare.L'investigació en aquesta camp tracta de canviar l'actual model centra...
Group of research
ISG - Information Security Group

Participants