Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Anàlisi comparatiu de l'evolució i tipologies de les vivendes del 1950 al 2004, i els barris més significatius de Barcelona.

Author
Cisneros, F.
Type of activity
Report
Date
2005-02
Code
719

Participants