Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Tecnologia del medi ambient. Fonaments, problemes i qüestions

Author
Arnaldos, J.; Bou, J. J.; Canto, J.; Casas, I.; Cortina, J.; De Pablo, J.; Martí, V.; Pastor, E.; Planas, E.; Saperas, N.; Valderrama, C.
Type of activity
Book
Publisher
Kit-book
Date of publication
2016-09-01
ISBN
978-84-945762-2-5
Legal deposit
B 16609-2016
Abstract
Tecnologia del medi ambient. Fonaments, problemes i qüestions és una obra especialment dirigida als estudiants universitaris que cursen matèries relacionades amb aquesta temàtica. De caire essencialment didàctic, cada capítol s’inicia amb una introducció teòrica il·lustrada amb exemples numèrics resolts pas a pas. A continuació s’hi presenten una col·lecció de problemes i qüestions tipus test, tant numèrics com teòrics, també resolts i raonats. Finalment es proposen a l’al...
Group of research
CERTEC - Centre for Technological Risk Studies
CRnE - Barcelona Research Center in Multiscale Science and Engineering
Càtedra A3 - A3 Chair
ENGMOL - Molecular Engineering
MACROM - Crystallography, Structure and Function of Biological Macromolecules
R2EM - Resource Recovery and Environmental Management

Participants