Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Contributions to efficient and secure exchange of networked clinical data : the MOSAIC system

Type of activity
Theses
Other related units
Department of Network Engineering
Defense's date
2016-07-22
URL
http://hdl.handle.net/2117/96271 Open in new window
Abstract
La comprensió de certes dades sovint requereix la recol·lecció de dades similars provinents de diferents fonts per a ser analitzades i interpretades. Els Sistemes Multi-Agent (MAS), estàndards d'interoperabilitat (DICOM, HL7/EN13606) i Ontologies Clíniques, estan facilitant l'intercanvi de dades entre diferents centres clínics a nivell internacional. Tanmateix, amb una més gran disponibilitat de dades i una més gran heterogeneïtat d'aquestes, la tasca d'accedir i aprofitar el gran nombr...
Group of research
IDEAI-UPC - Intelligent Data Science and Artificial Intelligence Research Center
ISG - Information Security Group
TALP - Centre for Language and Speech Technologies and Applications
VEU - Speech Processing Group

Participants

Attachments