Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Design and Performance Evaluation of Millimeter-Wave Flat Lens Antennas for Communications, Radar and Imaging Applications

Author
Imbert, M.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Signal Theory and Communications
Defense's date
2016-07-29
URL
http://hdl.handle.net/2117/96599 Open in new window
Abstract
Els sistemes a freqüències d'ones mil·limètriques introdueixen una sèrie de requisits molt estrictes des del punt de vista de l'antena per tal d’aconseguir uns rendiments específics. En aquest sentit, es requereixen antenes amb una alta directivitat per aconseguir superar les enormes pèrdues addicionals per propagació. A més a més, cada aplicació en concret introdueix uns requeriments addicionals . Per exemple, en xarxes d'àrea personal d'alta velocitat per a sistemes de comunicaci...
Group of research
ANTENNALAB - Antennas and Wireless Systems Laboratory
Citation
Imbert Villà, M. "Design and performance evaluation of millimeter-wave flat lens antennas for communications, radar and imaging applications". Tesi doctoral, UPC, Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions, 2016.

Participants

Attachments