Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Monotonicity Preserving Shock Capturing Techniques for Finite Elements

Author
Hierro, A.
Type of activity
Theses
Defense's date
2016-11-28
URL
http://hdl.handle.net/2117/98910 Open in new window
Abstract
En aquesta tesi es proposen diferents eines de difusió artificial per a la captura de xocs en mètodes de Galerkin continu i discontinu (cG i dG) aplicats al problema de convecció-difusió. S¿ha posat un especial èmfasi en aconseguir mètodes que satisfacin la versió discreta del Principi del Màxim (DMP).S¿han proposat dos mètodes de difusió artificial per a l¿equació del transport en cG. Ambdós utilitzen la variació del gradient (de la solució discreta) entre els elements per a es...
Group of research
(MC)2 - UPC Computational continuum mechanics
ANiComp - Numerical analysis and scientific computation
Citation
Hierro Fabregat, A. "Monotonicity preserving shock capturing techniques for finite elements". Tesi doctoral, UPC, Facultat de Matemàtiques i Estadística, 2016.

Participants

Attachments