Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Reducció de les emissions de contaminants atmosfèrics i acústiques del port de barcelona i voltants.

Type of activity
Competitive project
Funding entity
Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
Funding entity code
RIS3CAT COMRDI15-1-011-02
Amount
52.578,60 €
Start date
2016-01-01
End date
2020-07-01
Scope
Adm. Generalitat
Plan
V Pla de Recerca i Innovació de Catalunya (PRI). 2010-2013
Resoluton year
2016
Funcding program
RIS3CAT
Funding call
Convocatòria per a l'acreditació de comunitats RIS3CAT i la selecció de projectes col·laboratius de recerca, desenvolupament i innovació, emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020
Grant institution
Agència De Suport A La Competitivitat De L'empresa Catalana, Acc1ó

Participants