Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Reducció energètica i flexibilitat en edificis en rehabilitació

Type of activity
Competitive project
Funding entity
ACC10
Funding entity code
RIS3CAT COMRDI15-1-0036-11
Amount
24.998,13 €
Start date
2016-06-01
End date
2019-05-31
Scope
Adm. Generalitat
Plan
V Pla de Recerca i Innovació de Catalunya (PRI). 2010-2013
Call year
2016
Funcding program
RIS3CAT
Funding call
Convocatòria per a l'acreditació de comunitats RIS3CAT i la selecció de projectes col·laboratius de recerca, desenvolupament i innovació, emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020
Grant institution
Agència De Suport A La Competitivitat De L'empresa Catalana, Acc1ó

Participants