Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Projecte global cap a l'excel·lència operacional

Type of activity
Competitive project
Funding entity
AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding entity code
2016 DI 009
Amount
33.960,00 €
Start date
2016-07-29
End date
2020-01-28
Abstract
ANTECEDENTS I CONTEXTOS
L'empresa AUSA és una empresa familiar, amb vocació internacional i innovadora, que està
enfocada al disseny, producció i comercialització de vehicles industrials compactes, aspirant a
ser líder global, amb seu central a Manresa, filials a França, Regne Unit, Alemanya, Mèxic,
Brasil i Xina, i presència comercial en més de 80 països a través de més de 500 distribuïdors
en els 5 continents.
Actualment disposa de dues divisions: Industrial (vehicles destinats a processos industrials i
constructius, amb cinc línies de producte: Dumper, Carretilles, Telescòpics, Mixer i Custom) i
Urban (vehicles destinats a serveis municipals, amb dues línies de producte: Multitask i
Cleaning ).
El període de crisi econòmica iniciat el 2008, ha canviat substancialment el mercat al qual
AUSA actua, canviant el mix de vendes tradicional.
NECESSITATS
• L'augment de la complexitat en forma d'una major nombre de productes, comporta la
O necessitat de simplificar els processos productius, representats pel catàleg de productes (unes
18 plataformes, per 57 models, amb unes 2000 variants), i amb un elevat concepte
d'aplicacions especials dels mateixos.
• L'alt nivell d'estocs que actualment posseeix AUSA, requereix una acció determinada per
optimitzar l'inventari de la companyia, per rendibilitzar la inversió en tot tipus de materials i
productes.
• La recerca d'una millora de la competitivitat, fa necessari augmentar la baixa productivitat de
la planta de producció.
• Aprofitar l'activitat per millorar encara més, si cap, la flexibilitat operativa i la taxa de servei a
clients.
I com a efecte de les anteriors activitats, millorar de les condicions de treball.
ABAST PROJECTE
El present projecte està dissenyat per ser dut a terme a les instal·lacions d' AUSA, ubicades a
Manresa. I desenvoluparà en els següents processos i fluxos d'AUSA, amb visió global (endtoend)
dels mateixos:
• El procés de comercialització: des Comercial fins Producció i Supply Chain.
• El procés de desenvolupament: des R+D fins a la industrialització.
• El procés industrial: des de compres i aprovisionament fins producció.
• El procés logístic: des de producció fins al lliurament.
Scope
Adm. Generalitat
Plan
V Pla de Recerca i Innovació de Catalunya (PRI). 2010-2013
Call year
2016
Funding call
Doctorats Industrials
Grant institution
Agència De Gestió D'ajuts Universitaris I De Recerca (agaur)

Participants