Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Numerical techniques for non-linear analysis of structures combining discrete element and finite element methods.

Type of activity
Theses
Other related units
Department of Civil and Environmental Engineering
Defense's date
2016-12-01
URL
http://hdl.handle.net/2117/105832 Open in new window
Abstract
Aquest treball comprèn una àmplia revisió dels aspectes bàsics del Mètode dels Elements Discrets (DEM) per a la seva aplicació genèrica en problemes que involucren la manipulació i transport de material granular posant èmfasi en els temes de la interacció partícula-estructura i la simulació de materials cohesius. Per una banda, s'ha desenvolupat un algoritme especialitzat en la detecció de contactes entre partícules esfèriques que representen el medi granular i els elements finits...
Group of research
(MC)2 - UPC Computational continuum mechanics
GMNE - Numerical Methods in Engineering Group
RMEE - Strength of Materials and Structural Engineering Research Group
Citation
Santasusana Isach, M. "Numerical techniques for non-linear analysis of structures combining discrete element and finite element methods". Tesi doctoral, UPC, Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental, 2016.

Participants

Attachments