Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Region-based Particle Filter Leveraged with a Hierarchical Co-clustering

Author
Varas, D.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Signal Theory and Communications
Defense's date
2016-11-14
URL
http://hdl.handle.net/2117/107064 Open in new window
Abstract
En aquesta tesi, utilitzem la informació jeràrquica asociada a les imatges per explorar dos problemes fonamentals de la visió per ordinador: segmentació d'objectes en vídeos i segmentació de vídeos.A la primera part de la tesi, presentem un enfoc per a la segmentació d'objectes en vídeos que extén l'algoritme de filtres de partícules a una representació basada en regions de la imatge. La partició de la imatge es considera part de la mesura del filtre de partícules, enriquint la in...
Group of research
GPI - Image and Video Processing Group
IDEAI-UPC - Intelligent Data Science and Artificial Intelligence Research Center
Citation
Varas González, D. "Region-based particle filter leveraged with a hierarchical co-clustering". Tesi doctoral, UPC, Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions, 2016.

Participants

Attachments