Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Avaluació del comportament climàtic de l’espai públic: estudi de cas del Parc Central i Coll Favà, a Sant Cugat del Vallès

Author
Roca, J.; Arellano, Blanca
Type of activity
Presentation of work at congresses
Name of edition
T4. El paisatge de la metròpolis: ecologia, lleure i producció
Date of publication
2016
Presentation's date
2016-12-14
Keywords
La isla de calor urbana, efectos en el cambio climático, modelado para estrategias de planeamiento territorial y urbano
Group of research
CPSV - Centre of Land Policy and Valuations

Participants