Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Digital Key 2.0: Services and uses of a Digital Key in an automotive environment

Type of activity
Competitive project
Funding entity
AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding entity code
2016 DI 053
Amount
33.960,00 €
Start date
2016-11-29
End date
2019-11-28
Abstract
El projecte proposat està centrat en l’evolució del concepte de clau digital (Digital Key).
Es realitzarà un estudi complet de l’estat de l’art, identificant els avantatges i
inconvenients de les solucions actuals, i analitzant la tecnologia utilitzada. Es
proposaran noves solucions del concepte de Digital Key, que seran avaluades i
comparades.
Amb aquest objectiu, s’estudiaran diferents interfícies de comunicacions entre clau i
cotxe, i les modificacions a desenvolupar en el vehicle per permetre la seva connexió
amb un dispositiu extern.
S’estudiaran mecanismes robusts d’autenticació i es considerarà la viabilitat de les
solucions biomètriques.
S’avaluaran usos i funcionalitats addicionals de Digital Key per millorar l’experiència
d’usuari, identificant diferents casos d’ús i proporcionant solucions ad-hoc.
Més específicament, es desenvoluparan els següents temes:
- Conceptes actuals de Digital Key (arquitectures, tecnologies, avantatges/inconvenients
respecte a les claus tradicionals, casos d’ús)
- Nous conceptes d’autenticació: autenticació biomètrica, autenticació basada en
imatge/veu/moviment, seguretat, cost, viabilitat
- Implementació de la funcionalitat de clau en altres dispositius electrònics
- Seguretat (riscos, tècniques anti-hacking, privacitat)
- Comunicacions (entre vehicles, servidors, smartphones i altres dispositius)
- Cost
- Nous usos de Digital Key per clients
Scope
Adm. Generalitat
Plan
V Pla de Recerca i Innovació de Catalunya (PRI). 2010-2013
Call year
2017
Funding call
Doctorats Industrials
Grant institution
Agència De Gestió D'ajuts Universitaris I De Recerca (agaur)

Participants