Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Reduction of the energy consumption of buildings by acting in the building envelope: materials and passive construction systems

Type of activity
Theses
Defense's date
2016-12-16
Repository
http://hdl.handle.net/10803/399729 Open in new window
Abstract
Les emissions de gasos d’efecte hivernacle i el consum energètic dels edificis han incrementat de forma constant durant els últims quaranta anys, representant al 2010 el 25% de les emissions totals i el 32% del consum energètic a nivell global. Les institucions internacionals preveuen que aquestes emissions poden duplicar-se o inclús triplicar-se al 2050. Un dels objectius d’aquesta tesi és estudiar el consum energètic dels edificis a Europa durant els últims vint anys i demostrar la...
Keywords
Building envelope, Building materials, Consum energètic en edificis, Consumo energético en edificios, Energy consumption of buildings, Envolvent de l'edifici, Envolvente del edificio, Materiales de construcción, Materials de construcció
Group of research
GICITED - Interdisciplinary Group on Building Scienceand and Technology

Participants