Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Estudi numèric i experimental de la sala de motors de cogeneració - planta Fibran

Author
Guardo, A.; Fontanals, A.
Type of activity
Report
Date
2016-11-30
Project funding
RD160015 - Estudio fluidodinámico/térmico (experimental y numérico) de la sala de cogeneración de la planta de Fibran
Group of research
CDIF - Center for Industrial Diagnostics