Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Anàlisis tècniques i físiques del comportament de les cobertes "fresques" (cool roofs) : el cas de Catalunya

Author
Muntane, O.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Architectural Technology
Defense's date
2016-12-22
URL
http://hdl.handle.net/2117/105140 Open in new window
Abstract
En aquest document es parla de cobertes fresques. Aquest és un terme relativament nou i inclou aquelles cobertes, les quals són capaces de mantenir la seva capa superficial a temperatura semblant a la temperatura de l'aire malgrat la radiació incident. Les cobertes fresques es poden assolir amb la tècnica de les cobertes inundades, les enjardinades i evidentment les cobertes amb alts índex de reflexió i emissivitat. Aquest treball pretén provar que les cobertes fresques són una bona estr...
Group of research
LiTA - Architectural Innovation and Technology Laboratory
Citation
Muntané Raich, O. "Anàlisis tècniques i físiques del comportament de les cobertes "fresques" (cool roofs) : el cas de Catalunya". Tesi doctoral, UPC, Departament de Tecnologia de l'Arquitectura, 2016.

Participants

Attachments