Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Televisió

Author
Corbalan, M.; Gago, J.; Mata, J.; Matarin, W.
Type of activity
Book
Publisher
Universitat Oberta de Catalunya
Date of publication
2013-09
Legal deposit
B-17.368-2013
Abstract
La televisió es pot definir com la visió a distància d’informació subministrada en format d’imatges en moviment i so. En aquest llibre s'expliquen el conjunt de tecnologies que permeten dur a terme el servei de televisió. Per a això s'explicaran detalladament els tres elements bàsics: A) Centre creador de programes televisius que du a terme l’adquisició i producció de televisió. B) Sistemes de transmissió dels programes als usuaris receptors. La transmissió pot ser: – En...
Keywords
DVB, Television, Video transmission
Group of research
DISEN - Distributed Sensor Networks
PERC-UPC - Power Electronics Research Centre

Participants