Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Semantic Metadata for Supporting Exploratory OLAP

Author
Varga, J.
Type of activity
Theses
Defense's date
2017-01-24
URL
http://hdl.handle.net/2117/107714 Open in new window
Abstract
El processament analític en línia (OLAP) és una tècnica ampliament utilitzada per a l'anàlisi de dades. OLAP es basa en el model multidimensional (MD) de dades, on dades factuals es relacionen amb les seves perspectives analítiques, anomenades dimensions, i conjuntament formen un espai de dades n-dimensional anomenat cub de dades. Les dades MD s'emmagatzemen típicament en un data warehouse (magatzem de dades), el qual integra dades de fonts internes, les quals posteriorment s'analitzen mi...
Group of research
IMP - Information Modelling and Processing
inLab FIB
Citation
Varga, J. "Semantic metadata for supporting exploratory OLAP". Tesi doctoral, UPC, Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació, 2017.

Participants

  • Varga, Jovan  (author)
  • Romero Moral, Oscar  (director)
  • Bach Pedersen, Torben  (director)
  • Berlanga Llavori, Rafael  (secretary)
  • Rizzi, Stefano  (chair)
  • Wrembel, Robert  (president)

Attachments