Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Semantic Metadata for Supporting Exploratory OLAP

Author
Varga, J.
Type of activity
Theses
Defense's date
2017-01-24
URL
http://hdl.handle.net/2117/107714 Open in new window
Abstract
Cotutela Universitat Politècnica de Catalunya i Aalborg Universitet El processament analític en línia (OLAP) és una tècnica ampliament utilitzada per a l'anàlisi de dades. OLAP es basa en el model multidimensional (MD) de dades, on dades factuals es relacionen amb les seves perspectives analítiques, anomenades dimensions, i conjuntament formen un espai de dades n-dimensional anomenat cub de dades. Les dades MD s'emmagatzemen típicament en un data warehouse (magatzem de dades), el qual in...
Group of research
IMP - Information Modelling and Processing
inLab FIB
Citation
Varga, J. Semantic metadata for supporting exploratory OLAP. Tesi doctoral, UPC, Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació, 2017.

Participants

  • Varga, Jovan  (author)
  • Romero Moral, Oscar  (director)
  • Bach Pedersen, Torben  (director)
  • Berlanga Llavori, Rafael  (secretary)
  • Rizzi, Stefano  (chair)
  • Wrembel, Robert  (president)

Attachments