Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Hyperbranched poly(ethyleneimine) derivatives as modifiers in epoxy networks

Author
Acebo, C.
Type of activity
Theses
Defense's date
2016-07-15
Award
2017 UPC Phd award
Repository
http://www.tesisenred.net/handle/10803/395215 Open in new window
Abstract
A la tesis que es presenta s’ha dut a terme la modificació química d’una poli(etilenimina) hiperramificada (PEI) comercial per a obtenir diferents estructures dendrítiques, que s’han estudiat posteriorment com a modificants en materials termoestables basats en el diglicidilèter del bisfenol A (DGEBA). La utilització de PEI amb cadenes alquíliques com a modificant en sistemes epoxi anhídrid va permetre l’obtenció de materials amb alta resistència al impacte i morfologies granulad...
Keywords
Click chemistry, Hiperramificats, Hybrid Materials, Materiales híbridos, Materials híbrids, Polymers, Polímeros, Polímers, Química click
Group of research
POLTEPO - Thermosetting Epoxy Polymers

Participants

  • Acebo Gorostiza, Cristina  (author)
  • Ramis Juan, Xavier  (director)
  • Serra Albet, Maria Àngels  (director)