Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Contribucions als algorismes de punt interior en mètodes iteratius per a sistemes d'equacions usant regularitzacions quadràtiques

Author
Cuesta, J.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Statistics and Operations Research
Defense's date
2009-09-29
Repository
http://hdl.handle.net/2117/94423 Open in new window
Abstract
Els mètodes de punt interior per a programació lineal proporcionen algorismes de complexitat polinòmica, que els fa ser molt eficients en l’optimització a gran escala. Aquests algorismes utilitzen el mètode de Newton per a convertir les equacions d’òptim del problema, que són no lineals, en un sistema d’equacions lineals, que solen resoldre’s aplicant factorizacions de matrius esparses. En aquells casos particulars en els quals el problema té una estructura especial, com ara en e...
Group of research
GNOM - Mathematical Optimization Group
Citation
Cuesta Andrea, J. "Contribucions als agorismes de punt interior en mètodes iteratius per a sistemes d'equacions usant regularitzacions quadràtiques". Tesi doctoral, UPC, Departament d'Estadística i Investigació Operativa, 2009.

Participants

Attachments