Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Els Passatges : actuacions per a la ciutat metropolitana

Author
Llop, C.
Type of activity
Journal article
Journal
QRU: Quaderns de recerca en urbanisme
Date of publication
2017
Number
7
First page
168
Last page
179
Repository
http://hdl.handle.net/2117/104826 Open in new window
Abstract
La progressiva construcció d’infraestructures per a la mobilitat i els serveis urbans ha fragmentat la ciutat i el territori creant múltiples obstacles i barreres. Una renovada manera d’actuar en la millora de la ciutat metropolitana contemporània és la d’obrir passatges que permetin superar les discontinuïtats físiques i funcionals i afavorir el lligam, l’articulació d’espais en benefici de la continuïtat de la urbanitat. En el cas de Barcelona, l’anàlisi de barreres metrop...
Citation
Llop Torné, C. J. Els passatges: actuacions per la ciutat metropolitana. "QRU: Quaderns de Recerca en Urbanisme", 2017, núm. 7, p. 168-178.
Group of research
GRU - Urbanism Research Group

Participants

Attachments