Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Graph enumeration and random graphs

Author
Ramos, L.
Type of activity
Theses
Doctorate programme unit
School of Mathematics and Statistics (FME)
Other related units
Department of Mathematics
Defense's date
2017-03-27
URL
http://hdl.handle.net/2117/107956 Open in new window
Abstract
En aquesta tesi utilitzem l'analítica combinatòria per treballar amb dos problemes relacionats: enumeració de grafs i grafs aleatoris de classes de grafs amb restriccions. En particular ens interessa esbossar un dibuix general de determinades famílies de grafs determinant, en primer lloc, quants grafs hi ha de cada mida possible (enumeració de grafs), i, en segon lloc, quin és el comportament típic d'un element de mida fixa triat a l'atzar uniformement, quan aquesta mida tendeix a infinit...
Group of research
GAPCOMB - Geometric, Algebraic and Probabilistic Combinatorics
Citation
Ramos Garrido, L. "Graph enumeration and random graphs". Tesi doctoral, UPC, Facultat de Matemàtiques i Estadística, 2017.

Participants

Attachments