Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Transició energètica ciutadana. El factor humà en el consum d'energia en els edificis.

Type of activity
Competitive project
Funding entity
AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding entity code
2017 DI 003
Amount
33.960,00 €
Start date
2017-06-06
End date
2020-06-05
Abstract
La proposta de treball es centra en una recerca-acció participada per al disseny i l'anàlisi de metodologies per al canvi de comportament envers la gestió energètica d'edificis. La recerca proposada pretén ser una aproximació per a la determinació de la rellevància del comportament dels usuaris en el consum energètic d'edificis i per tant de l'impacte mediambiental de les accions associades a l'activitat i la manera de dur-la a terme per part d'una organització.

L'interès per la investigació en aquest àmbit parteix d'una de les conclusions de l'informe MIES (Cuchí, 1999). En aquest, per tal de medir tots els impactes mediambientals associats a l'Escola Tècnica d'Arquitectura del Vallès (ETSAV), l'analitza no només com a edifici -entenent-lo com a part material i sistemes d'acondicionament- sinó també com a institució -entenent la part de funció social i activitat-. Finalment en conclou que fino són les coses les que han de ser sostenibles sinó les nostres accions, les nostres activitatsfl.

En experiències en intervencions dutes a terme amb diferents organitzacions, s'observen alguns resultats rellevants en la disminució dels consums després d'haver treballat amb la organització en el consens sobre les finecessitats energètiques acceptadesfl i la manera d'interactuar amb l'organització, l'edifici i les instal·lacions. Serà doncs un punt clau en la recerca, l'anàlisi del canvi de comportament d'invdividus i organitzacions en la gestió energètica d'edificis tant públics com privats.

L'objectiu de la recerca és el desenvolupament d'una metodologia eficaç i replicable per a empoderar a individus i comunitats en la reducció del consum d'energia en els edificis. Les hipòtesis de partida es contrastaran amb treballs precedents i es dissenyaran les accions pertinents per ser verificades en el marc del projecte Vilawatt dins de la convocatòria del projecte europeu Urban Innovative Actions 2017, en el qual Ciclica n'és un dels socis.
Scope
Adm. Generalitat
Plan
V Pla de Recerca i Innovació de Catalunya (PRI). 2010-2013
Call year
2017
Funding call
Doctorats Industrials
Grant institution
Agència De Gestió D'ajuts Universitaris I De Recerca (agaur)

Participants