Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Proposta metodològica per a l'anàlisi de la sostenibilitat urbana: cas d'estudi: municipi de Terrassa (Barcelona, Espanya)

Participants