Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Prognostics and health aware model predictive control of wind turbines

Type of activity
Theses
Other related units
Department of Automatic Control
Defense's date
2017-07-21
URL
http://hdl.handle.net/2117/115995 Open in new window
Abstract
Els components dels aerogeneradors estan sotmesos a considerable estrès i fatiga, degut a les condicions ambientals extremes a les quals estan exposats, especialment els localitzats en alta mar. Per aquest motiu, al comunitat científica durant els últims anys ha investigat les averies més comunes presents en els aerogeneradors, fet que ha portat a proposar un cas d'estudi de diagnosi i control tolerant de fallades que inclou un conjunt de fallades que afecten a diversos components dels aerog...
Group of research
CS2AC-UPC - Supervision, Safety and Automatic Control
SAC - Advanced Control Systems
Citation
Sánchez Sardi, H.E. Prognostics and health aware model predictive control of wind turbines. Tesi doctoral, UPC, Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials, 2017.

Participants

Attachments