Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Exploiting Word Embeddings for Modeling Bilexical Relations

Author
Shantharam, P.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Computer Science
Defense's date
2017-07-25
URL
http://hdl.handle.net/2117/112211 Open in new window
Abstract
En els darrers anys hi ha hagut un sorgiment notable de dades en format textual. Conseqüentment, en el camp del Processament del Llenguatge Natural (NLP, de l'anglès "Natural Language Processing") s'han desenvolupat mètodes no supervistats que fan ús d'aquestes dades. Els anomenats "word embeddings", o embeddings de paraules, són vectors de dimensionalitat baixa que s'obtenen mitjançant tècniques no supervisades aplicades a corpus textuals de grans volums. Com a resultat, cada paraula del...
Group of research
GPLN - Natural Language Processing Group
Citation
Madhyastha, P. S. "Exploiting word embeddings for modeling bilexical relations". Tesi doctoral, UPC, Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics, 2017.

Participants

  • Shantharam Madhyastha, Pranava Swaroop  (author)
  • Quattoni, Ariadna Julieta  (director)
  • Rodriguez Hontoria, Horacio  (secretary)
  • Titov, Ivan  (chair)
  • Boleda Torrent, Gemma  (president)
  • Padró Cirera, Lluís  (mentor)
  • Carreras Perez, Xavier  (director)

Attachments