Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Incremental Checking and Maintenance of UML/OCL Integrity Constraints

Author
Oriol, X.
Type of activity
Theses
Defense's date
2017-07-11
URL
http://hdl.handle.net/2117/112216 Open in new window
Abstract
Assegurar la correctesa de les dades d'un sistema d'informació és una tasca crucial. Per això, els enginyers del software especifiquen restriccions d'integritat que haurien de ser satisfetes per les dades del sistema. Aquestes restriccions, no obstant, poden violar-se cada vegada que un usuari modifica l'estat de les dades. Per evitar-ho, el sistema hauria de, o bé, comprovar que l'actualització de les dades no causa cap violació de les restriccions abans d'aplicar-la, o bé reparar les re...
Group of research
IMP - Information Modelling and Processing
inLab FIB
Citation
Oriol Hilari, X. "Incremental checking and maintenance of UML/OCL integrity constraints". Tesi doctoral, UPC, Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics, 2017.

Participants

Attachments