Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Valorització biològica de residus electrònics

Author
Benzal, E.; Sole, M.; Dorado, A.D.
Type of activity
Presentation of work at congresses
Name of edition
XX Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Date of publication
2017
Presentation's date
2017-10-20
Book of congress proceedings
Llibre de resums: XX Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, Manresa, 20 i 21 d'octubre 2017
First page
99
Last page
100
Abstract
En l’actual context econòmic l’aprofitament de materials residuals que tenen un potencial econòmic hauria de ser prioritari. En aquest sentit, la creixent producció de residus elèctrics i electrònics converteix aquests materials en una potencial font de metalls molt valuosos i escassos. És per aquest motiu que és de vital importància desenvolupar noves tecnologies de valorització de metalls, que siguin econòmicament més rentables, sostenibles i respectuoses amb el medi ambient. El...
Keywords
Biolixiviació, Bioprocés., Metalls, Residus Electrònics, Valorització
Group of research
BIOGAP - Biological Treatment of Gaseous Pollutants and Odours Group
SSR-UPC - Smart Sustainable Resources

Participants