Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Discriminació varietat mitjançant espectroscòpia de l'infraroig proper

Type of activity
Competitive project
Funding entity
AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding entity code
2017 DI 027
Amount
33.960,00 €
Start date
2017-10-02
End date
2021-03-01
Abstract
Context
Poc a poc, el sector hortícola està buscant en les noves tecnologies una oportunitat per augmentar la competitivitat. En el camp de la puresa varietal o la identificació ràpida de varietats, les tecnologies basades en l’amplificació de l’ADN cada cop són més freqüents, però segueixen sent massa cares i lentes com per analitzar un volum molt gran de mostres. Pel que fa a la detecció de fitopatologies, tècniques d’anàlisi com els testos ELISA o més recentment també les tecnologies basades en l’ADN, presenten limitacions similars. En aquest context les tecnologies basades en l’espectroscòpia vibracional semblen aportar algunes solucions al problema del preu i del temps, i en la majoria dels casos mitjançant anàlisis no destructives.

Aquest tipus de tecnologia té un ampli recorregut en sectors com el farmacèutic o la indústria química, usant-se sobretot en control de qualitat per a la detecció d’elements no desitjats en formulacions o compostos. Actualment, aquesta tecnologia està també començant a fer-se un lloc en la indústria agroalimentària i, encara que en menor mesura, en l’agricultura.

En la bibliografia, malgrat ser recents, ja es troben alguns exemples de l’ús de tècniques espectrofotomètriques per a la discriminació d’espècies diferents, o fins i tot de varietats diferents en espècies com el tomàquet, el te, l’arròs o l’enciam. De la mateixa manera, també es troben algunes referències per a la detecció de fitopatologies en espècies com la síndria, l’advocat, el tomàquet o les mongetes.

Objectius
- Desenvolupar models de predicció que permetin la detecció d’individus fora tipus a nivell varietal
- Desenvolupar models de predicció que permetin la detecció de plantes amb patologies.
- Integració de l’anàlisi i l’aplicació dels models en el flux de treball actual de l’empresa.

Participants
Universitat Politècnica de Catalunya - Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (BIOCOM-SC) (2014 SGR 1093)
Fundació Miquel Agustí (2014 SGR 962)
Universitat Rovira i Virgili - Grup de Quimiometria, Qualimetria i Nanosensors (2014 SGR 433)
Agromillora S.A.
Scope
Adm. Generalitat
Plan
V Pla de Recerca i Innovació de Catalunya (PRI). 2010-2013
Call year
2017
Funding call
Doctorats Industrials
Grant institution
Agència De Gestió D'ajuts Universitaris I De Recerca (agaur)

Participants