Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Internet vecí

Author
Salazar, J.; Silvestre, S.
Type of activity
Book
Publisher
European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering
Date of publication
2017-11-06
ISBN
978-80-01-06231-9 Open in new window
Repository
http://hdl.handle.net/2117/112248 Open in new window
URL
http://techpedia.fel.cvut.cz/single/?objectId=110 Open in new window
Abstract
Tento kurz je úvodem do problematiky internetu vecí (IoT – Internet of Things). V prvních kapitolách najdete základní informace týkající se IoT. Následuje prehled nejduležitejších vlastností protokolu, který se v oblasti IoT nejcasteji používá, dále pak hlavních aplikací, soucasného stavu na trhu a technologií, které samotnou existenci IoT umožnují. Záver je venován nejduležitejším problémum, které bude treba rešit v blízké budoucnosti.
Citation
Salazar, J., Silvestre, S. "Internet vecí". European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering, 2017. ISBN 978-80-01-06231-9.
Keywords
Cloud computing, IPv6, IoT, RFID, Senzory
Group of research
GSS - Sensor Systems Group
MNT - Micro and Nanotechnologies Research Group

Participants

Attachments