Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Extensions of free groups: algebraic, geometric, and algorithmic aspects

Author
Delgado, J.
Type of activity
Theses
Doctorate programme unit
School of Mathematics and Statistics (FME)
Other related units
Department of Mathematics
Defense's date
2017-09-15
URL
http://hdl.handle.net/2117/112428 Open in new window
Abstract
En aquest treball s'usen tècniques geomètriques per estudiar certes extensions naturals dels grups lliures, i atacar diversos problemes algorísmics sobre elles. A aquest efecte, es considera la família de grups lliure-abelians per lliure (Zm x Fn) com a punt de partida envers generalitzacions en dues direccions principals: productes semidirectes, i grups parcialment commutatius (PC-groups). Els quatre projectes principals d'aquesta tesi es descriuen a continuació. Productes directes de grup...
Group of research
GAPCOMB - Geometric, Algebraic and Probabilistic Combinatorics
Citation
Delgado Rodríguez, J. "Extensions of free groups: algebraic, geometric, and algorithmic aspects". Tesi doctoral, UPC, Facultat de Matemàtiques i Estadística, 2017.

Participants

  • Delgado Rodriguez, Jorge  (author)
  • Casals Ruiz, Montserrat  (secretary)
  • Ventura Capell, Enric  (director)
  • Ventura Alves da silva, Pedro  (chair)
  • Weil, Pascal  (president)

Attachments