Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Zero-thickness interface elements in petroleum geomechanics: sand production and hydraulic fracture

Author
Garolera, D.
Type of activity
Theses
Doctorate programme unit
Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)
Defense's date
2017-09-18
Abstract
En aquesta tesi es presenta l'extensió del mètode d'elements finits amb elements junta d'espessor zero (FEM+z) a casos en 3D, per geometries grans i amb fenòmens complexos de fracturació per geomaterials, amb especial interès en la geomecànica del petroli.Aquest objectiu general ha donat lloc al desenvolupament i la generació aplicacions específiques, com ara les implementacions del codi a 3D i la paral·lelització, i els estudis específics de geomecànica del petroli, tant a macroesca...
Group of research
MECMAT - Mechanics of Materials

Participants