Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Hierarchical Distributed Fog-to-Cloud Data Management in Smart Cities

Author
Sinaeepourfard, A.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Computer Architecture
Defense's date
2017-11-08
URL
http://hdl.handle.net/2117/114435 Open in new window
Abstract
Al món es generen diàriament una gran quantitat de dades, amb diferents formats, nivells de qualitat, etc. Aquestes noves dades, juntament amb les dades històriques arxivades, constitueixen la llavor per al descobriment de coneixement i la generació de valor en diversos camps de la ciència i grans entorns de dades (big data). Descobrir el valor de les dades és un procés complex de càlcul on les dades són el recurs clau, no només durant el seu processament, sinó també durant tot el se...
Group of research
CRAAX - Advanced Network Architectures Lab
Citation
Sinaeepourfard, A. "Hierarchical distributed fog-to-cloud data management in smart cities". Tesi doctoral, UPC, Departament d'Arquitectura de Computadors, 2017.

Participants

Attachments