Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Arquitectura : obra pública a Catalunya = obra pública en Catalunya = Catalonia civil works - Intervenció a la "Part Alta" sobre l'antiga ciutat romana: Tarragona (Tarragonès) = Intervención en la "Parte Alta" sobre la antigua ciudad romana: Tarragona (Tarragonès) = Intervention in the "high Part" of the old roman city: Tarragona (Tarragonès)

Type of activity
Others' publications about work
Intervenció a la "Part Alta" sobre l'antiga ciutat romana: Tarragona (Tarragonès) = Intervención en la "Parte Alta" sobre la antigua ciudad romana: Tarragona (Tarragonès) = Intervention in the "high Part" of the old roman city: Tarragona (Tarragonès)
Arquitectura : obra pública a Catalunya = obra pública en Catalunya = Catalonia civil works
Date of publication
1998
Group of research
GRU - Urbanism Research Group

Participants