Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

I Biennal d'Arquitectura Alejandro de la Sota: 1999 - Intervenció en el pretori i en les voltes del Circ Romà: Tarragona

Type of activity
Others' publications about work
Intervenció en el pretori i en les voltes del Circ Romà: Tarragona
I Biennal d'Arquitectura Alejandro de la Sota: 1999
8488258534 Open in new window
Date of publication
2000
Group of research
GRU - Urbanism Research Group

Participants