Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Estratègies de distribució de mercaderies per fomentar una mobilitat més sostenible

Author
Estrada, M.; Campos Cacheda, J.M.
Type of activity
Journal article
Journal
Revista Papers
Date of publication
2017-11
Number
59
First page
114
Last page
128
Repository
http://hdl.handle.net/2117/113390 Open in new window
URL
https://iermb.uab.cat/ca/iermb/revistapapers/n-59-nous-reptes-en-la-mobilitat-quotidiana-politiques-publiques-per-a-un-model-mes-equitatiu-i-sostenible Open in new window
Abstract
L’objectiu d’aquest article és identificar si les mesures innovadores sobre la DUM (distribució urbana de mercaderies) que estan plantejant les diferents administracions són compatibles amb les relacions econòmiques entre els agents que hi intervenen, i identificar quin grau de millora del sistema actual poden aconseguir. S’analitzen les diferents famílies de mesures d’eco-innovació en la DUM, identificant els punts dèbils i les oportunitats. Finalment, s’analitzen a nivell de r...
Citation
Estrada, M., Campos, J.M. Estratègies de distribució de mercaderies per fomentar una mobilitat més sostenible. "Revista Papers", Novembre 2017, núm. 59, p. 114-128.
Group of research
BIT - Barcelona Innovative Transportation

Participants