Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Marc de referència del sistema de finançament de la mobilitat de Catalunya

Author
Turro, M.; Ventura, F. X.; Estrada, M.; Pich, V.; Seró, R.; Erruz, J.
Type of activity
Book
Publisher
Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat
Date of publication
2015
URL
http://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/documentacio/territori_mobilitat/transport_public/documentacio_tecnica/marc_referencia_sistema_finacament_mobilitat_catalunya_2015.pdf Open in new window
Abstract
Aquest document pretén desenvolupar un marc de referència sobre el fi nançament de la mobilitat per a les discussions que es puguin produir tant dins l’àmbit social, com el polític o el tècnic. Els seus autors hi plantegen unes línies d’actuació per garantir la qualitat del servei públic i assegurar-ne la sostenibilitat i per això incideixen tant sobre els costos com sobre els recursos que pot generar el sistema de transport. Per altra banda cal ser conscient que la problemàtica d...
Group of research
BIT - Barcelona Innovative Transportation

Participants