Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Fàbrica, taller i laboratori. La Junta de Comerç de Barcelona. Ciència i tècnica per a la indústria i el comerç (1769-1851)

Author
Barca Salom, Francesc X.; Bernat, P.; Calvo, A.; Cortés, X.; Fontanals, R.; Gascón, A.; Massa, M.; Nieto-Galán, A.; Pascual, J.; Pont, M.; Puig, C.; Roca, A.; Sallent, E.; Sánchez Miñana, J.; Vélez, P.; Lusa Monforte, G.
Type of activity
Book
Publisher
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
Date of publication
2009-12
ISBN
84-95829-66-5 Open in new window
Legal deposit
B-6319/2010
Group of research
GRHCT - Group of Research on History of Science and Technology

Participants

 • Barca Salom, Francesc Xavier  (author, editor)
 • Pont Estradera, Maria  (editor)
 • Bernat, Pasqual  (author, editor)
 • Puig Pla, Carles Maria  (editor, author)
 • Calvo Calvo, Angel  (author)
 • Cortés Torres, Xavier  (author)
 • Fontanals, Reis  (author)
 • Gascón Ricao, Antonio  (author)
 • Massa Esteve, Maria Rosa  (author)
 • Nieto-Galán, Agustí  (author)
 • Pascual Escutia, Jordi  (author)
 • Pont Estradera, María  (author)
 • Roca Rosell, Antoni-maria Claret  (author)
 • Sallent Del Colombo, Emma  (author)
 • Sánchez Miñana, Jesús  (author)
 • Vélez, Pilar  (author)
 • Lusa Monforte, Guillermo  (author)