Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Els enginyers i la bellesa

Author
Romea, C.; Sanchez, M.; Weyler, R.
Type of activity
Report
Date
2017-11-30
Abstract
Es un lloc comú el fet d’acceptar que els enginyers no estem particularment dotats per les qüestions estètiques, i que amb la nostra formació, sobretot tècnica, no estem cridats pel camí de la bellesa. Tant és així que els nostres artefactes han de ser eficients, el màxim optimitzats, però en cap cas la bellesa hi juga un paper important en el programa dels nostres projectes. Però que és la bellesa?. Per saber si aquesta idea preestablerta es certa, i per tant aplicable a l’engin...
Group of research
MSLIT - Materials and Structures Laboratory of Innovation Technology

Participants