Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Desenvolupament i optimització d'interconectors per la seva aplicació en sistemes de generació d'energia d'alta temperatura basats en piles de combustible

Type of activity
Competitive project
Funding entity
AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding entity code
2017 DI 035
Amount
33.960,00 €
Start date
2017-12-14
End date
2021-09-03
Scope
Adm. Generalitat
Plan
V Pla de Recerca i Innovació de Catalunya (PRI). 2010-2013
Call year
2017
Funding call
Doctorats Industrials
Grant institution
Agència De Gestió D'ajuts Universitaris I De Recerca (agaur)

Participants