Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Numerical Simulation of Aeroacoustics using the Variational Multiscale Method. Application to the problem of human phonation.

Author
Pont-Ribas, A.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Civil and Environmental Engineering
Defense's date
2018-02-23
URL
http://hdl.handle.net/2117/114787 Open in new window
Abstract
La solució del problema de la veu humana des de la mecànica computacional és objecte d'estudi per part de diverses disciplines, com per exemple la Dinàmica de Fluids Computacional (CFD), la biomecànica o l'acústica. En la present tesi s'encara el problema des de l'Aeroacústica Computacional (CAA) i el primer objectiu consisteix en desenvolupar mètodes numèrics d'aplicació general que puguin ser part de la solució, amb un cost computacional raonable, de qualsevol escenari relacionat am...
Group of research
(MC)2 - UPC Computational continuum mechanics
ANiComp - Numerical analysis and scientific computation
Citation
Pont Ribas, A. Numerical simulation of aeroacoustics using the variational multiscale method : application to the problem of human phonation. Tesi doctoral, UPC, Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental, 2018.

Participants

Attachments