Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Anàlisi Numèrica i Computació Científica

Type of activity
Competitive project
Funding entity code
2017 SGR 156
Amount
58.387,50 €
Start date
2017-01-01
End date
2020-12-31
Abstract
El grup ha treballat en diversos temes relacionats amb la simulació de problemes complexos en ciència i enginyeria computacional governats per equacions en derivades parcials. Per una banda, s'ha treballat en el desenvolupament d'algorismes de descomposició de dominis multinivell altament escalables que puguin explotar de forma eficient els supercomputadors més grans del món, posicionant el codi científic del grup en el High-Q Club dels codis més escalables del món. Per una altra banda, s'ha treballat en la simulació de manufactura additiva.
Keywords
anàlisi numèrica, análisis numérico, computació en paral·lel, computación en paralelo, càlcul científic, cálculo científico, elementos finitos, elements finits, enginyeria computacional, ingeniería computacional, simulació, simulación
Scope
Adm. Generalitat
Plan
Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT)
Resoluton year
2018
Funcding program
RIS3CAT
Funding call
Ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca de Catalunya
Grant institution
Agència De Gestió D'ajuts Universitaris I De Recerca (agaur)

Participants