Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Engineering Sciences and Global Development

Total activity: 3
Type of activity
Competitive project
Funding entity
AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding entity code
2017 SGR 1496
Amount
15.000,00 €
Start date
2017-01-01
End date
2021-09-30
Keywords
civil engineering, cooperació internacional per al desenvolupament, cooperación internacional para el desarrollo, energy engineering, enginyeria ambiental, enginyeria civil, enginyeria de l'energia, enginyeria matemàtica, environmental engineering, estadística, ingeniería ambiental, ingeniería civil, ingeniería de la energía, ingeniería matemática, international co-operation for development, objectius de desenvolupament sostenible, objetivos de desarrollo sostenible, statistics, sustainable development goals
Abstract
EScGD té com a objectiu definir, desenvolupar i analitzar l’ús aplicat de models conceptuals, matemàtics i estadístics per donar suport a la presa de decisions multicriteri en la prestació de serveis d’aigua, sanejament i energia.

En particular, ens centrem en les diferents etapes del cicle de la informació, des de dades fins a l'acció: recopilació, processament, modelització, anàlisi, post-processament i ús de resultats per a una millora efectiva de la provisió sostenible d'aquests serveis bàsics.

Aquest objectiu global s’aborda des d’una triple perspectiva: i) la sostenibilitat i el nivell de servei a l’individu, a la família i a la comunitat; ii) el paper de la innovació tecnològica en les diferents etapes de la prestació del servei; i iii) l'estructura organitzativa i el sector productiu.

(1) Sostenibilitat i nivells de servei de subministrament d’aigua i energia. Treballem en dues preguntes de recerca principals: i) com definir, des d’una perspectiva multidisciplinària, els diferents atributs que condicionen la provisió sostenible i equitativa d’aigua, sanejament i serveis energètics Ii) com integrar tècniques avançades d’anàlisi de dades en la presa de decisions i millorar la gestió d’aquests serveis?

(2) Tecnologia apropiada per a la provisió de serveis d'aigua i energia de baix cost. Treballem en dues qüestions de recerca principals: i) quines són les tecnologies més fiables i com podem garantir la qualitat en la microgeneració d’electricitat, energia tèrmica i qualitat de l’aigua en el subministrament d’aigua rural i en sanejament Ii) com podem garantir la qualitat tècnica de serveis amb reduïda supervisió i de baix cost.

(3) Indústria productiva i organització industrial Treballem en tres preguntes de recerca principals: i) quines són les àrees clau d’organització industrial per millorar les cadenes de valor de l’energia renovable i l’aigua potable (Ii) quines oportunitats ofereixen l’oferta bàsica de subministrament d’aigua i energia promoure l’ocupació decent i el creixement sostenible de les comunitats (iii) quines estratègies de desenvolupament empresarial i empresarial promouen la producció i el consum responsables d’energia i aigua.
Scope
Adm. Generalitat
Plan
Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT)
Call year
2018
Funcding program
RIS3CAT
Funding call
Ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca de Catalunya
Grant institution
Agència De Gestió D'ajuts Universitaris I De Recerca (agaur)

Participants

Scientific and technological production

1 to 3 of 3 results