Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ

Total activity: 7
Type of activity
Competitive project
Funding entity
AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding entity code
2017 SGR 1481
Amount
62.280,00 €
Start date
2017-01-01
End date
2021-09-30
Keywords
bridges, buildings, canales, canals, channels, cicle de vida, ciclo de vida, construcció sostenible, construcción sostenible, construction methods, dams, design, diseño, disseny, edificios, edificis, estructuras subterráneas, estructures subterrànies, gestió i manteniment d'infraestructures, gestión y mantenimiento de infraestructuras, identificació del sistema estructural, identificación del sistema estructural, infrastructure management and maintenance, life cycle, materials technology, monitoratge, monitoring, monitorización, mètodes de construcció, métodos de construcción, planificació, planificación, planning, ponts, presas, preses, puentes, robustesa, robustez, robustness, structural system identification, sustainable construction, tecnologia de materials, tecnología de materiales, underground structures
Abstract
The group focus on the life cycle of large modern civil infrastructure projects from a global perspective, involving planning; design; construction; service life and exploitation; maintenance and dismantling and recycling, taking into account economical, social, environmental, quality and health and safety issues. This group has a global perspective and targets to develop management methods and technology to be applied in any civil infrastructure whatsoever (including highways, railway lines, bridges, dams, channels, tunnels, underground structures and civil buildings).
Scope
Adm. Generalitat
Plan
Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT)
Resoluton year
2018
Funcding program
RIS3CAT
Funding call
Ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca de Catalunya
Grant institution
Agència De Gestió D'ajuts Universitaris I De Recerca (agaur)

Participants

Scientific and technological production

1 to 7 of 7 results