Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

2017 SGR 128

Total activity: 3
Type of activity
Competitive project
Funding entity
AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding entity code
2017 SGR 128
Amount
20.000,00 €
Start date
2017-01-01
End date
2021-09-30
Abstract
Es treballa en la preparació, caracterització i avaluació de catalitzadors per operar en fase heterogènia en reaccions d'interès fonamental i industrial en el camp de l'energia. Es dissenyen catalitzadors model, normalment nanopartícules suportades sobre òxids inorgànics, per tal d'esbrinar la naturalesa dels seus centres actius amb l'ajut de tècniques “operando” d'espectroscòpia i microscòpia que es duen a terme als laboratoris del grup, que inclouen un microtró, al Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de Barcelona (Campus Diagonal-Besòs de la UPC) i al sincrotró ALBA. L'aplicació industrial està orientada a la preparació a mida de dispositius catalítics i a l'enginyeria de la reacció. Es treballa amb reactors de parets catalítiques, microreactors, reactors de membrana i amb tècniques d’impressió 3D. Es treballa en la producció catalítica i fotocatalítica d’hidrogen i combustibles sintètics, en l’eliminació de contaminants atmosfèrics (CO, VOC i sutge) i en la valorització de CO2.
Keywords
catàlisi heterogènia, catálisis heterogénea, chemical reactions, ciencia de superficies, ciència de superfícies, compostos orgànics volàtils (VOC), compuestos orgánicos volátiles (VOC), energia, energy, energía, enginyeria de la reacció, fotocatàlisi, fotocatálisis, heterogeneous catalysis, ingeniería de la reacción, photocatalysis, radiació de sincrotró, radiación de sincrotrón, reacciones químicas, reaccions químiques, surface science, synchrotron radiation, volatile organic compounds (VOC)
Scope
Adm. Generalitat
Plan
Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT)
Resoluton year
2018
Funcding program
RIS3CAT
Funding call
Ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca de Catalunya
Grant institution
Agència De Gestió D'ajuts Universitaris I De Recerca (agaur)

Participants

Scientific and technological production

1 to 3 of 3 results